Uchwała nr 86/2020


2020-11-16
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach organizowanych przez TKS LIDER z Lublina w Bełżycach w dniu 28 listopada 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Uchwala_do_glosowania.zip


powrót