Uchwała nr 85/2020


2020-11-08
ZG PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Finał Grand Prix Seniorów PTT klubowi Senior Dance Studio z Poznania, w dniu 19 grudnia 2020 roku, w Poznaniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Turniej_finalowy_GPS_-_wniosek.zip


powrót