Uchwała nr 83/2020


2020-11-05
ZG PTT ustala następujący sposób doboru Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwach Polski w Tańcach Latynoamerykańskich, rozgrywanych w Krakowie w dn. 14 listopada 2020 r.
1. Zarządy Okręgów delegują 1 sędziego kat.1 w terminie do dn. 8 listopada 2020 r.
2. W pracach Komisji bierze udział sędzia zagraniczny Slavik Kryklivy,
3. Sędzia Główny Mistrzostw Piotr Purchała
4. Komisję skrutacyjną tworzą Zbigniew Wrzyszcz i David Sasor

Koszt przejazdu sędziów polskich pokrywa Zarząd Główny.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Sędziowie Kraków 2020.docx


powrót