Uchwała nr 82/2020


2020-11-05
ZG PTT przyznaje współorganizację Mistrzostw Polski PTT w Tańcach Latynoamerykańskich na rok 2020 – następującym podmiotom : ZG PTT ( zagadnienia merytoryczne ), Zarząd Okręgu Małopolskiego ( organizacja ), Fundacji Wspierania Kultury Siódma Prowincja ( zabezpieczenie organizacyjno - finansowe ), zatwierdza miejsce oraz datę rozegrania imprezy - 14.11.2020 r. Kraków, oraz zatwierdza Regulamin Mistrzostw.
Jednocześnie w wypadku niemożliwości przeprowadzenia Mistrzostw ze względu na wprowadzenie urzędowych obostrzeń, wyznacza datę rezerwową Mistrzostw: 13.12.2020 r. przy Pucharze Prof. Mariana Wieczystego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj. uch o MP LA Kraków 2020 .doc
Regulamin MP PTT LA Kraków Kolna 2020.doc
Oświadczenie Covid-19.doc


powrót