Walne Zebranie Sprawozdawcze ONLINE Okręg Mazowiecki PTT

2020-08-31 ZOOM,


FOR FOREIGN COUPLES   FOR FOREIGN SOLO DANCERS

UWAGA

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia, że w związku z epidemią COVID 19 Walne
Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckigo PTT w dn. 31.08.2020 odbędzie się w formule on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Godziny rozpoczęcia pozostają bez zmian, tj.
I-szy termin 11.00, II-gi termin godz. 11.30.
Proponowany porządek Zebrania:
1. 1.Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno- Wnioskową,
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,
7. Zakończenie Zebrania.
Materiały sprawozdawcze są opublikowane na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PTT.