Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Pomorskiego PTT za rok 2018

2019-05-31 Gdynia, Zarząd Okręgu Pomorskiego


UWAGA

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE
OKRĘG POMORSKI
Apollina 10 81-601

GDYNIA DNIA 10-05-2019

Szanowni Państwo,

Zarząd Okręgu Pomorskiego zgodnie z uchwałą z nr 1/5/2018 z dnia 09-05-2019 roku,
zaprasza Członków Okręgu do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Okręgu za rok 2018,
które odbędzie się 31 maja 2019 roku w Studio Tańca Tango przy ul. Wolności 16/1 w Gdyni.
Pierwszy termin zebrania godz. 21.00, drugi termin godz. 21.30.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego OM PTT
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań
7. Sytuacja w polskim tańcu – przedstawienie problemów i dyskusja
8. Wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania
10. Zakończenie Walnego Zebrania

Wszyscy członkowie uczestniczący w Zebraniu przy pobieraniu mandatu zobowiązani są do posiadania
dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia dowodu wpłaty za składkę członkowską.

Materiały dotyczące obrad Walnego Zebrania znajdują się w siedzibie Op PTT i będą do wglądu
na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu (po uprzednim umówieniu spotkania).

Pozdrawiamy
Zarząd Okręgu Pomorskiego