NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD WYBORCZY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

2018-12-12 Gliwice, Okręg Śląski PTT


UWAGA

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zawiadamia, że w dniu 12.12.2018 r (środa ) zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy celem uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Śląskiego.

Miejsce: Restauracja "ZEPPELIN" Gliwice, ul. Toszecka 182

I termin - godz. 9.00
II termin - godz. 9.30

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór :
• Komisji Mandatowej,
• Komisji Skrutacyjno - Wyborczej,
• Komisji Uchwał i Wniosków,
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Wybór członka Zarządu Okręgu Śląskiego.
8. Wolne wnioski.
9 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.