SZKOLENIE SKRUTINERSKIE

2018-10-28 Kraków, Zarząd Główny PTT


UWAGA

II termin Szkolenia Skrutinerskiego - 28.10.2018
Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów PTT informuje, że II termin obowiązkowego Szkolenia Skrutinerskiego PTT odbędzie się dniu 28.10.2018r. o godz. 12:00 w Krakowie, w Biurze ZG PTT przy ul. Ofiar Dąbia 4.
Szkolenie jest obowiązkowe dla osób, które nie uczestniczyły w I terminie Szkolenia Skrutinerskiego PTT.