Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Dolnośląskiego PTT

2017-05-22 WROCŁAW, ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa 118,


UWAGA

Szanowni Państwo,

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT informuje, że zgodnie z uchwałą nr 23/2017 z dnia 19.04.2017r. zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Dolnośląskiego PTT na dzień 22.05.2017r./t.j.poniedziałek/.

Miejsce: Wrocław ul.Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa nr 118

Pierwszy termin godzina 18.00, drugi termin godzina 18.30

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór Prezydium Zebrania / Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza /.
3.Wybór Komisji Mandatowej.
4.Wybór Skrutacyjno-Wyborczej.
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Stwierdzenie Prawomocności Zebrania/ Komisja Mandatowa /.
7.Zatwierdzenie porządku obrad.
8.Sprawozdanie z działalności Z.O.D
9.Sprawozdanie finansowe Okręgu.
10.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu.
11.Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu.
12.Dyskusja nad sprawozdaniami.
13.Przyjęcie sprawozdania z działalności Z.O.D./głosowanie/.
14.Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej/głosowanie/.
15.Przyjęcie sprawozdania z działalnosci Komisji Rewizyjnej Okręgu/głosowanie/.
16.Przyjęcie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu/głosowanie/.
17.Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz/ ZOD, KROD, SKOD /.
18.Wybór Prezesa ZOD.
19.Wybór członków ZOD.
20.Wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu.
21.Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu.
22.Przyjęcie uchwał i wniosków.
23.Zakończenie Walnego Zebrania S-W.

Materiały sprawozdawcze oraz projekty założeń programowych i budżetowych Okręgu dostępne
będą od 15.05.2017r. w siedzibie "Champion Team" Galeria Magnolia Park Wrocław ul.Legnicka 58
w godzinach 15.00-19.00 oraz na stronie internetowej okręgu ptt.wroclaw.pl

Członkowie zwyczajni przy pobieraniu mandatu zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

Z poważaniem

Janusz Narajewski
Sekretarz ZOD PTT