WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PTT - UWAGA !!! TERMIN PRZEŁOŻONY

2017-05-07 WARSZAWA,


UWAGA

Uchwała nr 83/2017

2017-05-05
Zarząd Główny PTT postanawia przełożyć termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT, zwołanego na 7 maja 2017 r.
Kolejny termin Walnego Zjazdu S-W PTT zostanie podany w terminie późniejszym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT