Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT

2017-03-29 Olsztyn, ZO W-M PTT


UWAGA

Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Uchwały ZO nr 13/2017 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT .

Termin: 29 marca 2017r. godz. 19.15 – I termin : 19.30 – II termin

Miejsce zebrania: Szkoła Tańca Wika ul. Jaroszyka 3 w Olsztynie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu W-M PTT

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
8. Zatwierdzenie porządku obrad
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
14. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności władz Okręgu
15. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
16. Wybór członków Zarządu Okręgu
17. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu
18. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu
19. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
20. Ukonstytuowanie się władz Okręgu Warmińsko – Mazurskiego
21. Przyjęcie uchwał i wniosków
22. Zakończenie Walnego Zebrania

Członkowie zwyczajni zobowiązani są przy pobieraniu mandatu do posiadania dowodu tożsamości.
Materiały sprawozdawcze Okręgu W- M PTT będą do wglądu na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania ( po uprzednim umówieniu spotkania)