Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubelskiego PTT

2017-04-07 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15 sala nr 4 (parter), Zarząd Okręgu Lubelskiego PTT


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubelskiego PTT odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku (piątek)
Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ul. Akademicka 15 sala nr 4 (parter)
I termin - godz. 17, II termin - godz. 17.15
Dokumenty zostaną udostępnione do wglądu w dn. 3.04.2017 r. w godz. 17-18 w Szkole Tańca LIDER ul. Żywnego 10 w Lublinie.
Porządek zebrania:
1.Otwarcie Walnego Zebrania
2.Wybór Przewodniczącego
3.Wybór Prezydium
4.Wybór Komisji Mandatowej
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.Stwierdzenie Prawomocności Zebrania
8.Zatwierdzenie porządku obrad
9.Sprawozdanie z działalności za rok 2016 Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej
10.Dyskusja nad sprawozdaniami
11.Podjęcie uchwał
12.Wolne wnioski
13.Zakończenie zebrania