Składki - cennik

OPŁATY DLA TANCERZA

Składka członka zwyczajnego - za rok20,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasa G - za rok20,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy F-S - za rok80,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasa G - za 6 mies.10,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy F-S - za 6 mies.50,00 zł
Wydanie nr ID (jednorazowo)20,00 zł
Przywrócenie nr ID20,00 zł
Wydanie kolejnej książeczki20,00 zł

OPŁATY DLA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Składka członka wspierającego - za rok300,00 zł

OPŁATY DLA SĘDZIÓW I SKRUTINERÓW

INNE OPŁATY